PCC EXOL

strona interntowa

Zadanie polegało na odświeżeniu istniejącej strony w opraciu o szablon i fonty klienta. Do strony powstał zestaw ikon.
Współpraca: Marta Mossakowska.